sv

Klick på annonser via hemsidan så att den kan stå för nätverkets avgifter (utsändningen på nätet)!! 

Trafikljus 🚦 system

På sidan under visas en sammanfattning av de olika delarna av projektet som är mekanik, elektricitet, elektronik, programmering och produktion av elektricitet

Projektet handlar om att bygga en korsväg där möts olika bilvägar med en tågväg. På korsningen byggs ett trafikljus system som låter trafiken gå eller stoppa för att undvika krockning. systemet styrs av ett elektroniskkort som programmeras med blockprogrammering på microbit. På vägen byggs också bommar som fungerar elektrisk och styrs av det elektroniska kortet. Systemet försörjas med ett miljövänligt EL som ska byggs i närheten av vägarna. 

Projektet består av fem delar, den första delen är mekanisk där man skissar, bygger och målar vägar och bygga andra mekanismer som ger stöd till projektet som t.ex. stolpar för att sätta fast ljus system och elsystem och annat, den andra delen är elektrisk där man jobbar med serie och parallellkoppling av lampor, tredje delen är elektronisk som handlar om att koppla sensorer och andra elektroniska komponenter till det  elektroniska kretskortet. På den fjärde delen jobbar man med programmering genom att skriva och testa olika koder som styr trafikljussystemet. Sista delen är tillverkning av elektricitet. 

1. Mekanik 

 • Man först ritar  en skiss över hur korsvägen ska se ut. I skissen ska visas alla delar som ingår i projektet.

 • Korsvägen byggs med hjälp av träbitar och lim eller spik, Man sedan målar och ritar linjer så att det ska se ut som på dem riktiga vägar.

 • På vägarna ska sättas nåt form av stöd (stolpe) där färglampor (Lysdioder) skulle hängas.

 • Bilden bredvid visar ett exempel på en skiss där två bilvägar träffas i en korsning och en tågväg med orange pennan som går parallellt med den stora vägen.

2. Elektricitet

I den här delen av projektet arbetar man med elektricitet där testas  olika kopplingar av lampor i serie-parallellkopplingar.

 • Det ska användas ledlampor på tre olika färger. Röda för stoppsignal, gröna för kör signal och gula för varningssignal. Lamporna är små lysdioder som visas i bilden till vänster.

 • Lysdioderna har två ben (minuspolen och pluspolen), ena ben är korta och andra lite långre. De korta benen måste alltid kopplas till minuspolen på batteriet. De andra ska kopplas till valda Pins på microbit där kommer ut signaler som styr lysdioden.

 • Batteriet ska vara på 3-5 volt.

 • Alla lampor ska kopplas parallellt till micro-bit kortet (Tänk alltid på design när du bygger lampsystemet).

 • Lysdioderna som ska lysas samtidigt kan kopplas samman till samma utgångar på Microbitkortet.

3. Elektronik

 • På elektronik delen behövs en komponent som kallas för Servomotor. komponenten har en del som kan vridas från 0 till 360 grader och styras av programmering från Microbit kortet.

 • Servomotorn sätts på väg för att fungera som bommar som öppnas och stängs för att låta fordon att gå efter att tåget har passerat.

4. Programmering

 • När man har byggt och kopplat alla delar ihop som bland  annat är lysdioder, tråden, bommar och Microbit, då börjar man med att bygga koder som  ska styra både lysdioderna och bommarna.

 • koden ska bestå av två delar som körs ihop. Ena koden styr hur lysdioderna ska lysas och den går hela tiden (för evigt) och den andra delen av koden körs bara när tåget passerar. Det blir som en avbrytning signal som skickas ut från sensorer till Microbit för att avbryta det första koden. När tåget har gått då körs huvud-koden igen.

5. El produktion

Trafikljus systemet kommer att försörjas av en miljövänlig energi källa. El från vindkraft eller solenergi. Det ska därför kunna byggas ett kraftverk som producerar elektricitet till systemet.