sv

Uppgifter:lektion.03

Inmatning av data med input (" ")

Lös ekvationer med programmering


Uppgift.01

I bilden ovan visas en våg som balanserar 15 kg med en annan vikt som består av 3 stycken vikter på 1 kg och en obekant vikt som föreställas av x. Ekvationen kan betecknas som följande:      15 = x + 3. 

Skriv ett program som frågar användaren att gissa lösningen till ekvationen genom att mata in svaren i form av heltal. Sedan beräknar uttrycket x+3.


Uppgift.02

Skriv ett program som frågar om att mata in x värden som ska vara heltal. Programmet beräknar sedan algebraiska uttrycket: Y = 4x +5


Uppgift.03

Skriv ett program som frågar om att mata in x värden som kan vara heltal eller decimaltal. Programmet beräknar sedan algebraiska uttrycket: Y = X/12 +5.

Svaret avrundas till två decimaler och skrivs ut på skärmen.


Uppgift.04

Skriv ett program som frågar om att mata in x värden som ska vara heltal eller decimaltal. Programmet beräknar sedan algebraiska uttrycket: Y = X/12 +5x - 4.

Svaret avrundas till två decimaler och skrivs ut på skärmen.

Uppgift.05

Skriv ett program som beräknar hastigheten. Programmet frågar om att mata in en sträcka som ska vara ett decimaltal och en tid som också är ett decimaltal. Koden visar sedan resultat av beräkningen på skärmen.

Hastigheten beräknas med formeln: Hastigheten = Sträckan / Tiden

Uppgift.06

Skriv ett program som ställer tre olika frågor. Första frågan ska vara vad man heter så att den får ett svar i form av en text. Andra frågan antal elever i klassen och sista frågan ska handla om antal poäng man har fått i matte provet.

Använd följande kommando: input(""), int( ), float( ) och print( )


Uppgift.07

Skriv ett program där man ställer en fråga som du kommer på  men svaret ska vara ett decimaltal som kan ha mer än tre decimaler.

När programmet får ett svar från användaren då upprepas svaret och decimaltalet avrundas till en decimal. 


Uppgift.08

Skriv ett program som frågar om basen och höjden av en triangel. Programmet beräknar sedan triangelns arean och visar det på utskriften.


Uppgift.09

På klädaffär står 25% REA på alla kläder. Du vill köpa ett par byxor, en vinterjacka. Skriv ett program som frågar om hur mycket kostrar byxor och sedan skriver ut priset för byxorna  efter rabatten. Programmet frågar också om hur mycket kostar jackan och skriver ut priset efter sänkningen. 


Uppgift.10

programmet nedan beräknar hur långsträckan en bil kan hinna om den går med en hastighet v matas in av en användare. 

hastigheten = input(" Skriv in bilenshastighet med ett heltal")

tiden =  float(input(" Skriv in hur lång tid den har gått? ")

print (" Bilen har gått en sträcka som är ", hastigheten*tiden, "km")

1- När man kör koden visas det ett fel. Vad kan det vara som är  fel?.

2- Rätta felet och kör programmet igen


Uppgift.11

Skriv ett program som frågar om att mata in två olika heltal. Programmet beräknar och skriver ut produkten av inmatade talen. Kalla ena tal för x och andra talet för y och använd int( ), input("") och print( ). Testa göra samma ska med andra räknesätten.